+90 216 580 89 89  |  info@aktdenetim.com.tr
Tam Tasdik ve Denetim Hizmetlerinde;
     

 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi eklerinin tasdiki
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti
 • Yatırım indirimi uygulaması
 • Vergiden istisna olan gelirin tespiti
 • KDV İade veya mahsup işlemlerinin tasdiki
 • Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
 • Yapılacak sermaye artırımının (iç kaynaklardan) mevzuata uygunluğunun tespiti işlemleri
 • Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması
 • Yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatı uygulamaları
 • Diğer özel amaçlı tespit raporları
 • Mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
 • Mükelleflerimizin faaliyetlerini vergisel açıdan en etkin şekilde yapılandırılabilmeleri doğrultusunda önerilerde bulunmak
 • Yasal kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda yardımcı olmak.
Tam Tasdik ve Denetim Hizmetleri
® 2007 | Tüm Hakları Saklıdır.